Bioceramika Turmanium

Bioceramika Turmanium

(numer rejestracyjny 10-0907656 07.07.2009, data rejestracji 12.11.2010 nr 009184821) to rodzaj ceramiki powstałej z kryształów zmieszanego turmalinu, germanu, elwanu i wulkanitu itp.:
  • Turmalin jako minerał przynależny do układu heksagonalnego
  • Cząstki turmalinu emitują długie fale podczerwone 4-14 mikronów (μm) i stale wytwarzają bioprąd o słabym natężeniu 0.06 mA. 
  • German (Germanium) jest dobrze znany w komunikacji masowej, został także uznany przez Korea Food & Drug Administration za znaczącą dla immunologii substancję. Znane są także w Korei oraz poza jej granicami wyniki badań świadczących o świetnych rezultatach w różnych chorobach wieku dorosłego i wpływie na poprawę w chorobach nowotworowych. Na german mówi się także tlenoodporny lub pożeracz tlenu ponieważ w zależności od budowy łączy się z 34 cząsteczkami tlenu. 
  • Elwan jako skała należąca do porfirów kwarcu w grupie skał wulkanicznych, elwan znajduje zastosowanie w m.in. wzroście organizmu, regulowaniu cyklu miesięcznego, podtrzymywaniu energii komórek, przyspieszeniu wzrostu.  Takie efekty elwanu dają się łatwo zaobserwować w życiu codziennym.
Turmanium zostało wyprodukowane po przejściu przez następujące etapy: po poddaniu etapowi wytwarzania z turmalinu, skał wulkanicznych, serycytu i elwanu odłamków z każdego z osobna o wielkości ziaren 350-700 i po etapie umieszczenia w młynie kulowym uzyskanych na wcześniejszym etapie elwanu, serycytu, skał wulkanicznych i turmalinu, dodaniu do nich wody i drobnego ich zmielenia na grubość ziarnek o wielkości 1000-3000, następnie po etapie poddania ich działaniu powietrza w celu uformowania granulatu z uzyskanych wcześniej drobnozmielonych ziaren wysuszonych przy użyciu suszarki rozpyłowej, następnie umieszczeniu w formie uzyskanego materiału w postaci granulatu oczyszczonego powietrzem i poddaniu go formowaniu ciśnieniowemu, następnie składniki poddane formowaniu ciśnieniowemu poddano obróbce cieplnej w temperaturze 900-1200°C przez 10 do 24 godzin, następnie polerowano powierzchnię uzyskanego w drodze obróbki cieplnej przedmiotu plastycznego. Turmanium zostało wyprodukowane i poddane testom w firmie Nuga Medical oraz umieszczone na podłożu hodowlanym z kultur komórkowych wystawione na temperaturę 37°C. 
Turmanium, zgodnie z niniejszym wynalazkiem i wynikami, stanowiącymi sprawdzenie skuteczności kontroli turmanium w kontekście wydzielin substancji powodujących alergię, wliczając atopię z komórek tucznych pod wpływem antygenu został zweryfikowany pod kątem jego ograniczenia wydzielania substancji powodujących alergię komórki tucznej RBL-2H3. 
Według patentu nr 10-1602798, data rejestracji: 07 marca 2016r.

Załączniki do ściągnięcia:

  1. NDT & Tourmanium_Negative Ion_PL
  2. NDT Tourmanium_FIR_PL
  3. Tourmanium_FIR_PL
  4. Wniosek patentowy
  5. Certificate of Patent
  6. Certificate of Registration