O nas

Poznaj naszą historię

Firma “NUGA MEDICAL CO., LTD” specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do ochrony, rehabilitacji i odbudowy zdrowia.

“NUGA MEDICAL CO., LTD” (Korea Południowa) jest jedną z niewielu międzynarodowych firm o profilu medycznym, nie tylko specjalizującą się w profilaktyce, zapobieganiu i leczeniu szerokiego spektrum chorób naturalnymi, bezpiecznymi metodami, ale także społecznie świadomą marką, dążącą do rozwoju i wzmocnienia kultury codziennej troski o własne zdrowie, jako nieodłącznego elementu życia każdego człowieka.

Firma “NUGA MEDICAL CO., LTD” specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń do ochrony, rehabilitacji i odbudowy zdrowia. Od 2002 r. urządzenia marki Nuga Best są rozpoznawane i szeroko stosowane w ponad 115 krajach. W ciągu 14 lat firma otworzyła ponad 3500 darmowych salonów do zapoznania się z urządzeniami Nuga Best na całym świecie. Miliony rodzin korzysta z naszych produktów w domu. Przez dwa lata z rzędu “NUGA MEDICAL CO., LTD” była uznawana w Korei Południowej za najlepszą firmę w zakresie jakości eksportowanych urządzeń. Oprócz tego, zdobyła nagrodę “Jang Young Shil” – odpowiednik Nagrody Nobla w Korei Południowej za osiągnięcia w nauce – w kategorii “Najbardziej zaawansowany produkt w dziedzinie medycyny alternatywnej”.

Firma “Health And Beauty sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 46/U4 (02-797 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529313, NIP 9512385083 przysługują  wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie nuga.pl , (zwanej dalej jako “Strona Internetowa”) w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Firma “Health And Beauty sp. z o.o.” jako dystrybutor na terenie Polski firmy Nuga Medical Co. Ltd jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych “Nuga Best”, “Nuga Medical”, “Tourmanium” i “Tourcia”. Ponadto, Health And Beauty sp. z o.o. na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej nuga.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych, znaków graficznych  lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Health & Beauty sp. z o.o. lub Nuga Medical Co. Ltd jest zabronione.
“Health And Beauty sp. z o.o.” zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji zamieszczonych w serwisie internetowym www.nuga.pl. Detaliczna sprzedaż produktów marki Nuga odbywa się wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych specjalistycznych salonów Nuga Best. Health And Beauty sp. z o.o. ani żaden z autoryzowanych specjalistycznych salonów Nuga Best nie prowadzi internetowej sprzedaży produktów marki “Nuga Best”, “Nuga Medical”, “Tourmanium” i “Tourcia”.

Kilkanaście oddziałów w Polsce

Nuga Medical osiągnęła wybitne wyniki wzrostu i wyłoniła się jako firma o zasięgu globalnym, po latach pokonywania nowych wyzwań z wielkim entuzjazmem i odwagą. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów badawczo-rozwojowych i wdrożyliśmy gruntowny system świadczenia usług dotyczący zarządzania działaniami następczymi aby realizować nasz priorytet – zapewnienie 100% satysfakcji klienta.